Konkurs
Firma Rodzinna Roku

Prawdziwi liderzy nie patrzą na to, co jest najlepsze dla ich firm. Patrzą na to, co jest najlepsze dla świata. Takich liderów spotykamy wśród uczestników konkursu Firma Rodzinna Roku.

dr Adrianna LewandowskaPrezes Instytutu Biznesu Rodzinnego

Firma Rodzinna Roku – kreator odpowiedzialności biznesowej i społecznej to jedyna tego typu inicjatywa w Polsce mająca na celu wyróżnienie najbardziej wrażliwych społecznie firm rodzinnych. Główną ideą konkursu jest wspieranie oraz promocja przedsiębiorstw, które łączą cele biznesowe i społeczne w strategie zrównoważonego i długoterminowego rozwoju w oparciu o wartości rodzinne.

Dla kogo?

Firma Rodzinna Roku to firma, która dba o swoich pracowników, a także wykazuje troskę o środowisko, w którym funkcjonuje. To firma, która wdraża skuteczną strategię biznesu w oparciu o społeczną odpowiedzialność.

Zapraszamy do udziału zarówno firmy duże, które mogą pochwalić się licznymi zrealizowanymi projektami na rzecz społeczeństwa, ale i mikro przedsiębiorstwa, działające lokalnie, które dbają o dobro swoich pracowników, sąsiadów.

Konkurs dedykowany jest dla wszystkich polskich przedsiębiorstw rodzinnych – bez względu na wielkość, ich lokalizację czy profil.

Skuteczność biznesowa
Skuteczna strategia i rozwój firmy w oparciu o wartości rodziny biznesowej

CSR
Świadoma dbałość o dobro i rozwój pracowników oraz o otoczenie biznesu rodzinnego

Firma rodzinna
Wyważenie balansu pomiędzy
sferą biznesu i rodziny

Opowiedz swoją historię!

Zapraszamy Cię do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, który pozwoli Kapitule Konkursowej dowiedzieć się więcej o Tobie i Twojej firmie! Wypełniony formularz odeślij do nas, a my przekażemy go w ręce Kapituły. Zgłoszenia do Konkursu Firma Rodzinna Roku przyjmujemy do 31 grudnia 2023 roku.

Stabilny i zrównoważony rozwój biznesu

Zobacz więcej

Szukamy firm rodzinnych, które wykazują się umiejętnością i chęcią do dążenia do zrównoważonego rozwoju – zarówno pod względem stabilności biznesu jak i osiąganych wyników. Po wypełnieniu przez firmy zgłaszające się do Konkursu kwestionariusza, weryfikujemy efektywność biznesową, mierzoną wskaźnikami weryfikującymi kondycję biznesową firmy w Polsce w danym roku. To ważne, aby przedsiębiorstwa rodzinne, które charakteryzują się długoterminową perspektywą działania potrafiły przekładać tę wizję w obszarach takich jak: dynamika rozwoju firmy, stabilizacja pracowników i kontrahentów czy też poziom realizacji celów strategicznych.

Zaangażowanie i odpowiedzialność społeczna

Zobacz więcej

Weryfikujemy realny wpływ rodziny biznesowej na działanie firmy, które dalej w sposób pośredni i bezpośredni oddziałuje na społeczeństwo, lokalną wspólnotę i środowisko, w jakim funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Kapituła Konkursowa pochyla się nad każdą firmą indywidualnie, aby zrozumieć specyfikę działania firmy i rodziny biznesowej na rzecz odpowiedzialności społecznej. Inicjatywy podejmowane na rzecz społeczności są bardzo różne, zależne od skali i profilu działalności, od obejmowania mecenatem wydarzeń kulturalnych po prowadzenie przez firmy fundacji wspierającej rozwój i edukację dzieci.

Zobacz więcej

W konkursie Firma Rodzinna Roku – kreator odpowiedzialności biznesowej i społecznej Instytut Biznesu Rodzinnego wyłania i promuje firmy, które znakomicie potrafią osiągnąć balans pomiędzy biznesową skutecznościąspołeczną odpowiedzialnością – są to firmy rodzinne, których działania społeczne są głęboko zakorzenione. Wyważenie tych podejść (biznesu & odpowiedzialności społecznej) stwarza szanse na zdrowe, wielopokoleniowe przedsiębiorstwo, w którym kolejne pokolenia przejmują odpowiedzialność za swoje firmy i za lokalną społeczność. Szukamy firm, które realizują strategię uwzględniającą dobro swego otoczenia, a także wykazują się ciekawymi projektami autorskimi na rzecz pracowników, klientów, społeczeństwa lub środowiska naturalnego.

Poznaj głównych
laureatów

Poznaj zwycięzców Konkursu

ZGŁOŚ SIĘ!

Dołącz do grona odpowiedzialnych przedsiębiorców!

Zgłoś się

Przekonaj nas, że to TY powinieneś
znaleźć się w gronie Laureatów.

Organizator

Instytut Biznesu Rodzinnego

Instytut Biznesu Rodzinnego to Centrum Wiedzy o Firmach Rodzinnych, zajmujące się przedsiębiorczością rodzinną w Polsce. Istniejemy na zasadach non-profit, jako społeczność przedsiębiorców rodzinnych, badaczy oraz ekspertów. Naszym nadrzędnym celem jest społeczna odpowiedzialność za rodzimą przedsiębiorczość. Przekazywana przez nas wiedza i wartości w znaczącym stopniu przybliża naszych słuchaczy do rozwoju społeczeństwa obywatelsko i ekonomicznie odpowiedzialnego, a także świadomego istotności wspierania polskiej przedsiębiorczości rodzinnej.

Wyważenie pojęcia biznesu i odpowiedzialności społecznej stwarza szanse na zdrowe, wielopokoleniowe przedsiębiorstwo, w którym kolejne pokolenia przejmują odpowiedzialność za swoje firmy, ale też za lokalną społeczność. Instytut Biznesu Rodzinnego w ramach swojego statutu wspiera i promuje inicjatywy firm rodzinnych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kontakt

Napisz do nas, jeśli chcesz
dowiedzieć się więcej!

Agata Szymczak
Project Manager
Instytut Biznesu Rodzinnego

aszymczak@ibrpolska.pl
+48534395320

Instytut Biznesu Rodzinnego
Bazar Poznański
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

www.ibrpolska.pl
info@ibrpolska.pl
+48 61 307 14 27