Wybór Firmy Rodzinnej Roku nie jest wyborem prostym. By możliwie najlepiej sprostać temu zadaniu i spośród wszystkich zgłoszeń wyłonić to jedno, powołaliśmy Kapitułę Konkursową. Kapituła Konkursowa to wybitni ludzie świata nauki i biznesu, osoby żywo zaangażowane w działalność Firm Rodzinnych, znających specyfikę ich działania i doceniających wkład w budowanie polskiej gospodarki.

Z przyjemnością przedstawiamy Kapitułę Konkursową, która będzie czuwać nad wyborem Firmy Rodzinnej Roku.

prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak, kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Niekwestionowany autorytet w świecie nauki oraz uznany praktyk biznesu. Specjalista z zakresu finansów i rynków kapitałowych. Autor ponad 350 opracowań naukowych. Ukończył Harvard University Business School w USA i regularnie wykłada na wielu znanych uniwersytetach Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej.

Wśród głównych zainteresowań obszarów badawczych znajdują się inwestycje i rynki kapitałowe, fuzje i przejęcia oraz finanse przedsiębiorstw.

Członek rad nadzorczych dużych spółek sektora produkcyjnego i finansowego. Należał do Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Senior konsultant Grant Thorton i zaprzysiężony rzeczoznawca Sądu Gospodarczego w Poznaniu.

Laureat wielu prestiżowych nagród międzynarodowych i krajowych, jak Złoty Krzyż Zasługi, Beta 2009 – Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami, Medal Komisji Edukacji Narodowej, czy też Medal Social Honorary Freedom „Za zasługi w dziele budowy integracji wolnych narodów Europy”.

dr hab. Jan Klimek, prof. SGH
Członek Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Instytucie Przedsiębiorstwa

Profesor dr hab. Jan Klimek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obowiązki nauczyciela akademickiego wykonuje w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Jest pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Instytucie Przedsiębiorstwa. Długoletni działacz samorządu gospodarczego i polityk. Przez dwie kadencje był posłem RP, pełniąc jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, pracując również w Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Reprezentował polski Parlament na konferencjach międzynarodowych w ramach Inicjatywy „Eureka” na rzecz promocji badań naukowych. Jego działalność polityczna i samorządowa od zawsze była i jest silnie związana z sektorem z małych i średnich przedsiębiorstw. Interesuje się funkcjonowaniem organizacji gospodarczych oraz nowoczesnymi metodami ich zarządzania.

Jest wiceprezesem Związku Rzemiosła Polskiego oraz prezesem Katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Uczestnik forum dialogu społecznego – wcześniej jako członek Komisji Trójstronnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a od grudnia 2015 – członek Rady Dialogu Społecznego powołanej przez Prezydenta RP.

dr Adrianna Lewandowska, MBA
Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego
Doradca ds. strategii i sukcesji w firmach rodzinnych
Partner Zarządzający Lewandowska i Partnerzy

Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również w strategiach sukcesyjnych oraz coachingu. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, ośrodka naukowo-badawczego i Centrum Wiedzy, powstałego z myślą o właścicielach firm rodzinnych oraz ich następcach. Lider Merytoryczny i Ekspert ds. Metodologii Wsparcia Procesu Sukcesji we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”.
Współpracuje z partnerami z Europy Zachodniej, dzięki czemu nieustannie rozwija praktyczną wiedzę na temat najnowszych rozwiązań zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą czy motywowania. Autorka i współautorka licznych książek i publikacji bezpośrednio związanych z biznesem.

prof. dr hab. Maciej Stradomski
Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego
Członek Zarządu CMT Advisory

Doktor habilitowany finansów, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy. Specjalista z zakresu transakcji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategii finansowych oraz nadzoru właścicielskiego. Doświadczenie zdobywał w bankowości, firmach doradczych oraz funduszu typu private equity. Zainteresowanie firmami rodzinnymi miało swoje odzwierciedlenie w temacie rozprawy habilitacyjnej  pt. „Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym”. Kierownik i uczestnik projektów KBN m.in. z zakresu innowacji finansowych i strategii finansowania przedsiębiorstw. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Pracownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstw i firm rodzinnych. Zrealizował dotychczas kilkadziesiąt projektów doradczych w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transakcji kapitałowych.