O konkursie
15769
page-template-default,page,page-id-15769,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

KAPITUŁA KONKURSOWA

Wybór Firmy Rodzinnej Roku nie jest wyborem prostym. By możliwie najlepiej sprostać temu zadaniu i spośród wszystkich zgłoszeń wyłonić to jedno, powołaliśmy Kapitułę Konkursową.

Kapituła Konkursowa to wybitni ludzie świata nauki i biznesu, osoby żywo zaangażowane w działalność Firm Rodzinnych, znających specyfikę ich działania i doceniających wkład w budowanie polskiej gospodarki.

Z przyjemnością przedstawiamy Kapitułę Konkursową, która będzie czuwać nad wyborem Firmy Rodzinnej Roku.

frackowiak
prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak, kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Niekwestionowany autorytet w świecie nauki oraz uznany praktyk biznesu. Specjalista z zakresu finansów i rynków kapitałowych. Autor ponad 350 opracowań naukowych. Ukończył Harvard University Business School w USA i regularnie wykłada na wielu znanych uniwersytetach Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej.

Wśród głównych zainteresowań obszarów badawczych znajdują się inwestycje i rynki kapitałowe, fuzje i przejęcia oraz finanse przedsiębiorstw.

Członek rad nadzorczych dużych spółek sektora produkcyjnego i finansowego. Należał do Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Senior konsultant Grant Thorton i zaprzysiężony rzeczoznawca Sądu Gospodarczego w Poznaniu.

Laureat wielu prestiżowych nagród międzynarodowych i krajowych, jak Złoty Krzyż Zasługi, Beta 2009 – Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami, Medal Komisji Edukacji Narodowej, czy też Medal Social Honorary Freedom „Za zasługi w dziele budowy integracji wolnych narodów Europy”.

dr hab. Jan Klimek, prof. SGH

Członek Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Instytucie Przedsiębiorstwa

Profesor dr hab. Jan Klimek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obowiązki nauczyciela akademickiego wykonuje w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Jest pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Instytucie Przedsiębiorstwa. Długoletni działacz samorządu gospodarczego i polityk. Przez dwie kadencje był posłem RP, pełniąc jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, pracując również w Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Reprezentował polski Parlament na konferencjach międzynarodowych w ramach Inicjatywy „Eureka” na rzecz promocji badań naukowych. Jego działalność polityczna i samorządowa od zawsze była i jest silnie związana z sektorem z małych i średnich przedsiębiorstw. Interesuje się funkcjonowaniem organizacji gospodarczych oraz nowoczesnymi metodami ich zarządzania.

Jest wiceprezesem Związku Rzemiosła Polskiego oraz prezesem Katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Uczestnik forum dialogu społecznego – wcześniej jako członek Komisji Trójstronnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a od grudnia 2015 – członek Rady Dialogu Społecznego powołanej przez Prezydenta RP.

klimek
ada
dr Adrianna Lewandowska, MBA

Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego

Doradca ds. strategii i sukcesji w firmach rodzinnych

Partner Zarządzający Lewandowska i Partnerzy

Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również w strategiach sukcesyjnych oraz coachingu. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, ośrodka naukowo-badawczego i Centrum Wiedzy, powstałego z myślą o właścicielach firm rodzinnych oraz ich następcach. Lider Merytoryczny i Ekspert ds. Metodologii Wsparcia Procesu Sukcesji we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”.

Współpracuje z partnerami z Europy Zachodniej, dzięki czemu nieustannie rozwija praktyczną wiedzę na temat najnowszych rozwiązań zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą czy motywowania. Autorka i współautorka licznych książek i publikacji bezpośrednio związanych z biznesem.

stradomski
prof. dr hab. Maciej Stradomski

Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego

Członek Zarządu CMT Advisory

Doktor habilitowany finansów, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy. Specjalista z zakresu transakcji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategii finansowych oraz nadzoru właścicielskiego. Doświadczenie zdobywał w bankowości, firmach doradczych oraz funduszu typu private equity. Zainteresowanie firmami rodzinnymi miało swoje odzwierciedlenie w temacie rozprawy habilitacyjnej  pt. „Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym”. Kierownik i uczestnik projektów KBN m.in. z zakresu innowacji finansowych i strategii finansowania przedsiębiorstw. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Pracownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstw i firm rodzinnych. Zrealizował dotychczas kilkadziesiąt projektów doradczych w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transakcji kapitałowych.

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD

Konkurs Firma Rodzinna Roku to święto dla wszystkich przedsiębiorców rodzinnych. Uroczyste wręczenie statuetki dla Laureata Konkursu oraz dyplomów dla Wyróżnionych Firm odbywa się podczas Gali Wieczornej.

W tym roku po raz pierwszy będziemy wyróżniać wyjątkowe firmy podczas osobnego wydarzenia.

Jako Organizatorzy oraz Partnerzy Konkursu uznaliśmy, że będzie to znakomita okazja, by właśnie w ten sposób uhonorować Firmę Rodzinną wyróżniającą się nie tylko skutecznością biznesową, ale także praktyką działań na rzecz społeczeństwa.

Gala Wręczenia Nagród dla Firmy Rodzinnej Roku 2018 odbędzie się 29 listopada 2018 w Sali Białej Bazaru Poznańskiego – zgłaszając się do konkursu prosimy o zarezerwowanie tego dnia.

Gala Finałowa Konkursu Firma Rodzinna Roku odbyła się 29 listopada 2018 roku w Bazarze Poznańskim. Wydarzenie organizowane przez Instytut Biznesu Rodzinnego zgromadziło wielu gości, a wśród przedstawicieli przedsiębiorstw rodzinnych przyznana została nagroda główna, tytuł Firmy Rodzinnej Roku 2018, wyróżnienia w kategoriach: mikro, mała, średnia, duża firma oraz wyróżnienia specjalne.

Gala Wręczenia Nagrody Firma Rodzinna Roku 2016 odbyła się podczas III Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych organizowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego w Hotelu  IBB Andersia. Wydarzenie 18 i 19 kwietnia 2016 roku zgromadziło ponad 300 uczestników – przedstawicieli przedsiębiorstw rodzinnych. Prócz nagrody głównej, tytułu Firmy Rodzinnej Roku 2016, przyznaliśmy jeszcze pięć wyróżnień w kategoriach: mikro, mała, średnia, duża firma oraz wyróżnienie specjalne za realizację autorskiego projektu.

Gala Wręczenia Nagród Firma Rodzinna Roku 2016

Zobacz, jak honorowaliśmy zwycięzców w pierwszej edycji konkursu. Tym razem spotkamy się 4 grudnia 2019 w Bazarze Poznańskim. Zarezerwuj swój czas, zgłaszając się do konkursu!

III Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

Zapraszamy do obejrzenia filmu z III Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych. W trakcie części wieczornej Kongresu odbyła się Gala Wręczenia Nagrody Firmy Rodzinnej Roku 2016.

LAUREACI

Firma Rodzinna Roku 2018

TDJ S.A. – rodzinna firma inwestycyjna prowadząca działalność w wielu sektorach gospodarki. W oparciu o wspólne wartości i pasje tworzy społeczność, która buduje długoterminową wartość w pięciu obszarach: Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation.

Tomasz Domogała, właściciel firmy rodzinnej, był inicjatorem TDJ Foundation, która powstała w 2012 roku i działa nieprzerwanie do dziś. Wierząc, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa, fundacja dąży do zwiększenia możliwości dzieci i młodzieży w tym zakresie poprzez realizację projektów i inicjatyw opartych na czterech filarach: wartościach, kompetencjach, pasjach i rodzinie. Jej programy edukacyjne i rozwojowe, liczne warsztaty, wyjazdy i stypendia są dedykowane młodym osobom, przede wszystkim dzieciom pracowników TDJ i spółek portfelowych.

Misją TDJ Foundation jest wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość, służąc innym.

Marcin Zachowicz odbiera statuetkę Firmy Rodzinnej Roku 2018 dla firmy TDJ S.A.

Nagrodę wręcza dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Ponadto Kapituła przyznała wyróżnienia:

w kategorii mikroprzedsiębiorstwo – Dylczyk Business Art.
w kategorii małe przedsiębiorstwo – Nowatech Sp. z o.o.
w kategorii średnie przedsiębiorstwo – Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o.
w kategorii duże przedsiębiorstwo – Ceramika Paradyż sp. z o.o.
wyróżnienie specjalne za świadome budowanie marki firmy rodzinnej – LPP S.A.

wyróżnienie specjalne za nieustanny rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w drugim pokoleniu – W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k.

Firma Rodzinna Roku 2017

Oknoplast – międzynarodowa firma, należąca do ścisłej czołówki producentów okien i drzwi z PVC w Europie. Firma prowadzi działalność na 13 rynkach: Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Włoch i Węgier.

Firma wdraża liczne programy rozwojowe dla pracowników, dofinansowują szkolenia, studia podyplomowe i kursy językowe. Wspiera i promuje sztukę oraz architekturę.

Pracując nad strategią rozwoju firmy wdrożył wartości OKNOPLAST i role managerskie. W firmie były przeprowadzane indywidualne rozmowy z każdym pracownikiem o wartościach, mocnych stronach, o roli managera jako lidera grupy. Efektem rozmów był Indywidualny Plan Rozwoju dla każdego pracownika!

Uwagę Kapituły zwróciła przede wszystkim swym wielkim oddaniem i zaangażowaniem w rozwój zawodowy pracowników, konsekwentnym wdrażaniem strategii zarządzania przez wartości oraz liczne mecenaty i pochylenie się nad wydarzeniami propagującymi sztukę i kulturę.

Mikołaj Placek odbiera statuetkę Firmy Rodzinnej Roku 2017 dla firmy Oknoplast.

Nagrodę wręczają dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, oraz Laureat edycji 2016 roku – Ewald Raben.

Ponadto Kapituła przyznała wyróżnienia:

w kategorii mikroprzedsiębiorstwo – Stajnia Iskra Jakub Gossa
w kategorii małe przedsiębiorstwo – OLANDIA
w kategorii średnie przedsiębiorstwo – F.B.I. TASBUD S.A.
w kategorii duże przedsiębiorstwo – SZYNAKA-MEBLE
wyróżnienie specjalne za realizację autorskiego projektu – YES Biżuteria

Firma Rodzinna Roku 2016

Grupa Raben jest obecna na rynku europejskim od ponad 85 lat oferując kompleksowe usługi logistyczne. Poszczególne oddziały Grupy zlokalizowane są w 10. krajach Europy. Kapituła doceniła działania przedsiębiorstwa przede wszystkim ze względu na osiągnięcie balansu pomiędzy rozwojem firmy a działaniami na rzecz pracowników i społeczeństwa. Grupa Raben może pochwalić się przeprowadzeniem szkoleń e-learningowych dla ponad 2 tysięcy pracowników z Polski. Organizuje cykliczne sesje dialogowe, czyli spotkania dla lokalnej społeczności, podczas których debatują o tym, co firma mogłaby zmienić w swym otoczeniu, by spełnić oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Grupa Raben uruchomiła również wolontariat pracowniczy, który nie tylko mobilizuje pracowników do zachowań prospołecznych, ale również przyczynia się do ich identyfikacji z przedsiębiorstwem i krzewienia wrażliwości oraz działań zgodnych z wartościami Grupy. Dodatkowo, projekt zgłaszany do wolontariatu jest finansowany przez firmę – pracownik sam jest za niego odpowiedzialny, co jeszcze mocniej wiąże go z daną ideą. Projektów Grupy Raben można wymienić wiele, wśród nich znajdują się chociażby Shadowing, czyli „śledzenie” kadry kierowniczej przez studentów, którzy w ten sposób poznają firmę i obowiązki pełnione na danym stanowisku, akcję Transport jest potrzebny, promującą wagę transportu, czy też wszelkie działania podejmowane w firmie mające na celu dbałość o środowisko naturalne (jak wymianę oświetlenia z tradycyjnego na LED, czy też stosowanie dokumentacji w obiegu on-line). Podejmowanych inicjatyw jest wiele i każde z nich realizowane jest sumiennie we wszystkich lokalizacjach w Polsce.

Gratulujemy!

Ewald Raben odbiera statuetkę Firmy Rodzinnej Roku 2016 dla Raben Group.

Nagrodę wręczają dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, oraz prof. Peter May, Przewodniczący Kapituły Familenuntenehmen des Jahres

Firma Rodzinna Roku 2016 - Wyróżnienie w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo
Witold Deka odbiera Wyróżnienie w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo dla firmy Zakład Fotograficzny u Jarka.

Nagrodę wręcza Michał Wojewoda, Dyrektor Operacyjny Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Zakład Fotograficzny u Jarka – Jarosław Deka to Firma Rodzinna funkcjonująca już w drugim pokoleniu. Przedsiębiorstwo „stawia” na młodych – chętnie zatrudnia osoby uczące się, dostosowując się do ich obowiązków związanych z edukacją oraz umożliwiając im rozwój własnych umiejętności zawodowych. Jako jedna z nielicznych firm w rodzinnym Żywcu organizuje programy stażowe.

Foto u Jarka jest również kronikarzem miasta – dba o jego promocję i historię. W ramach własnych projektów społecznych prowadzą warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Gratulujemy!

Firma Rodzinna Roku 2016 - Wyróżnienie w kategorii Małe Przedsiębiorstwo

ZPH Pilch zajmuje się produkcją zabawek drewnianych. Motto firmy brzmi: „najcenniejszą rzeczą, którą możesz dać swojemu dziecku to Twój czas”. W przedsiębiorstwie Pilch zwraca się uwagę na konieczności niesienia „czegoś pożytecznego” dla społeczeństwa – zabawki produkowane przez firmę mają służyć edukacji.

Pracownicy mają możliwość brania udziału w różnorodnych szkoleniach. Firma jest aktywnie włączona w życie lokalnej społeczności: patronuje wydarzeniom, włącza się w organizację konkursów dla najmłodszych. W Konkursie firma zaprezentowała także jeden ze swoich projektów, który był tworzony wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach – krzesło Kivak, zwane żywym krzesłem. Produkt ten ma na celu ograniczenie i zminimalizowanie, niekorzystnego wpływu jaki wywiera sedentarny tryb życia na naszą sylwetkę. Żywe krzesło kształtuje prawidłową postawę, zapobiega skrzywieniom kręgosłupa oraz wpływa pozytywnie na rozwój psychoruchowy dzieci.

Gratulujemy!

Roman Pilch odbiera Wyróżnienie w kategorii Małe Przedsiębiorstwo dla firmy ZPH Pilch.

Nagrodę wręcza prof. Maciej Stradomski, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Firma Rodzinna Roku 2016 - Wyróżnienie w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo
Paweł Grochowski odbiera Wyróżnienie w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo dla firmy Arche sp. z o.o.

Nagrodę wręcza Piotr Wyszogrodzki, Lider Praktyki Polski Firm Prywatnych, PwC.

Arche sp. z o.o.

Arche sp. z o.o. jest firmą deweloperska. Obecnie zarządza również siecią hoteli zlokalizowanych na terenie całej Polski. Grupa Arche, powstała z rozwoju macierzystej spółki, jest z całą pewnością świadoma swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Przedsiębiorstwo może pochwalić się licznymi projektami na rzecz swych pracowników (organizuje i finansuje wiele szkoleń, kursów), chętnie angażuje się w wydarzenia kulturalne. Wśród nich można wymienić między innymi Targi Rękodzieła Artystycznego czy też Konkursów Sztuki Nieprofesjonalnej – Szukamy Nikifora. Do największych projektów firmy należy finansowanie i wspieranie Fundacji Leny Grochowskiej. Głównym celem fundacji jest zapewnienie mieszkań dla repatriantów z Kazachstanu, Ukrainy i Rosji. Firma Arche zapewnia również pracę dla rodaków ze wschodu, a także kompleksowo organizuje wakacje dla polskiej młodzieży z Litwy i Ukrainy. Grupa Arche posługuje się także Kodeksem Etyki, który jest dostępny dla wszystkich interesariuszy firmy na ich stronie internetowej.

Firma Rodzinna Roku 2016 - Wyróżnienie w kategorii Duże Przedsiębiorstwo

Firma FAKRO powstała na początku lat 90-tych. Z małej działalności w ciągu 25 lat stała się międzynarodową korporacją, która wciąż zachowuje swój rodzinny charakter. FAKRO jest wiceliderem na światowym rynku okien dachowych.

Grupa FAKRO zapewnia swoim pracownikom szeroki dostęp do różnorodnych szkoleń: nie tylko specjalistycznych, ale także miękkich, pozwalających na rozwój osobisty pracowników. Patronuje różnorodnym wydarzeniom (m. in.:  Konkurs Teraz Polska, Program Kształtowanie Przestrzeni, Jesienny Festiwal Teatralny, Święto Dzieci Gór, Festiwal im. Jana Kiepury). Wśród wielu ciekawych projektów realizowanych przez Grupę jest cyklicznie organizowana Majówka – wydarzenie dedykowane pracownikom oraz ich rodzinom, podczas którego integrują się, a także mogą poświęcić czas wyłącznie swoim bliskim.

Do ważnych projektów firmy należy działalność Fundacji Pomyśl o Przyszłości, której celem jest budowanie kapitału społecznego w Polsce i edukacja ekonomiczna.

Gratulujemy!

Paweł Kołbon odbiera Wyróżnienie w kategorii Duże Przedsiębiorstwo dla Grupy FAKRO.

Nagrodę wręcza Andrzej Gliński, Członek Zarządu, Bank Millennium.

Firma Rodzinna Roku 2016 - Wyróżnienie specjalne za Autorski Projekt
Magdalena Majorczyk odbiera Wyróżnienie specjalne za Autorski Projekt przyznane Grupie JMP.

Nagrodę wręcza prof. Waldemar Frąckowiak, Kapituła Konkursowa.

Grupa JMP

Gratulujemy!

Firma Rodzinna Roku 2015

NOVOL Sp. z o. o. to największy w Polsce producent rozwiązań dla lakiernictwa. Oferuje szeroką gamę specjalistycznych materiałów naprawczych i montażowych przeznaczonych do pracy w różnych branżach: produkty do renowacji powłok lakierniczych, materiały do montażu oraz pielęgnacji podłóg drewnianych, systemy samopoziomujących posadzek dla budownictwa sportowego i przemysłowego oraz materiały do prac w branżach szkutniczej.

Firma Novol w 2000 roku utworzyła oddział Manu Service, który zajmuje się konfekcjonowaniem towarów i produktów – oddział zatrudnia 42 osób niepełnosprawnych intelektualnie, dając im nie tylko możliwość pracy i zarobku, ale przede wszystkim dołączenie do lokalnej społeczności i włączenie do organizacji.

Projekt przedsiębiorstwa Novol zachwycił Kapitułę Konkursową, która doceniła cel przedsięwzięcia: rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie. Kapituła po prześledzeniu całokształtu działalności Novol, ich skuteczności biznesowej połączonej z realizowaniem wsparcia lokalnej społeczności, postanowiła wyróżnić firmę tytułem Firmy Rodzinnej Roku 2015.

Gratulujemy!

Zdobądź Nagrodę Instytutu Biznesu Rodzinnego!

Kontakt

Anna Bielak – Dworska

tel.609 031 418

abielak@ibrpolska.pl

Instytut Biznesu Rodzinnego
Bazar Poznański
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

61 307 14 27

opabisiak@ibrpolska.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości